owdqWU

owdqWU

Tingimused

Tip-Tap Multiäpp - Ostja kasutustingimused 

Kehtivad alates 25.02.2021
 
1. Mõisted
1.1 Toode - Tip-Tap Multiäpp (edaspidi virtuaalne turuplats), mille vahendusel saab ostja teha müüjaga omavahelist tehingut (ost).
1.2 Toote omanik - Tip-Tap Network OÜ.
1.3 Partner - ettevõte, kes on omanikult frantsiisilepingu alusel omandanud õiguse vahendada virtuaalsel turuplatsil teenuse/kauba müümise õigust müüjale ning omab õigust luua Tip-Tap Network ärimudeli alusel oma meeskonda.
1.4 Ostja - füüsiline isik või ettevõte, kes ostab virtuaalsel turuplatsil müüja poolt pakutavat teenust/kaupa. 
1.5 Müüja - ettevõte, kes pakub virtuaalsel turuplatsil müüa oma teenust/kaupa.
1.6 Tehing - ostja ja müüja vahel toimuv teenuse/kauba ost-müük.
1.7 Ostu-müügileping - ostja ja müüja vahel tehinguga kaasnev õiguste ja kohustuste kogum.
1.8 Omaniku arveldusarve - Tip-Tap Network OÜ-le kuuluv arveldusarve, kuhu ostja teeb tehingut tehes rahalise kande.
 
2. Kasutustingimuste kehtivus
2.1  Toote omanik on Tip-Tap Network OÜ (edaspidi omanik), registrikood 14969555, asukohaga Raekoja plats 16, Tartu, 51004, e-posti aadress info@tip-tap.eu.
2.2 Omanik võimaldab toote vahendusel ostjal sooritada müüjaga tehingut.
2.3 Kasutustingimused kehtivad ostja poolt toote kasutamisel. Kasutustingimused on lahutamatult seotud privaatsustingimustega.
2.4 Omanik jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse omaniku veebilehel ja tootel. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Ostjal on võimalik enne tehingu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.
2.6 Tehingut tehes loetakse Ostu-müügileping sõlmituks ostja ja müüja vahel.
 
3. Müüja teenuse ja kauba hinna- ja tooteinfo
3.1 Kõik virtuaalsel turuplatsil müüja poolt pakutavad teenuse ja kauba hinnad sisaldavad omaniku komisjonitasu ja müüja asukoha riigi riiklikke makse.
3.2 Teenusele/kauba hinnale võib lisanduda tasu kauba kättetoimetamise eest. Teenuse/kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis.
3.3 Juhul kui teenusele/kaubale on võimalik järgi tulla müüja juurde ja ostja valib teenuse/kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, ei lisandu teenuse/kauba hinnale kättetoimetamise tasu.
3.4 Soodustuste olemasolul arvutatakse teenuse/kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.
3.5 Teenuse/kauba valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda müüjale kuuluvates teistes müügikohtades olevast kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.
 
4. Kasutajakonto
4.1 Tellimuse vormistamiseks on vaja omada kasutajakontot.
4.2 Kasutajakontot võib luua vähemalt 7-aastane isik. Kasutajakonto loomisel kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 7-aastane. 
4.3 Kasutajakonto loomisel on vastavalt privaatsustingimustes toodule vaja esitada järgnevad andmed:
4.3.1 ees- ja perekonnanimi;
4.3.2 isikukood, selle puudumisel sünniaeg
4.3.3 e-posti aadress;
4.3.4 telefoninumber;
4.3.5 elukoht;
4.3.6 krediitkaardi andmed.
4.4 Ostja peab edasiseks kasutajakonto kasutamiseks sisestama parooli.
4.5 Kasutajakonto loomisega kinnitab ostja, et ta nõustub käesoleva kasutajatingimustega. 
4.6 Kasutajakonto loomisel peab ostja esitama enda kohta tõesed andmed ja hoidma need ajakohased.
4.7 Kasutajakonto loomisel tuleb esitada kehtiva krediitkaardi andmed ning ostja kinnitab krediitkaardi andmete esitamisega, et ta on õigustatud nimetatud krediitkaarti kasutama.
4.8 Ostjal on õigus nõuda kasutajakonto sulgemist, kui ta ei soovi enam virtuaalsel turul oste sooritada.
4.9 Omanik sulgeb ostja kasutajakonto kui ostjal on omaniku ja müüja ees kõik kohustused täidetud.
 
5. Tellimuse vormistamine
5.1 Tellimust saab esitada kasutajakontosse sisse logides.
5.2 Ostja valib virtuaalselt turuplatsilt välja soovitud teenuse/kaubad.
5.3 Alkoholi ja/või tubakatooteid või muid vanusepiiranguga tooteid müüakse ainult ostjale, kes tellimust tehes kinnitab, et on vähemalt tellitava toote saamise eelduseks olevas nõutud vanuses. Vanuse piirangut nõudva teenuse/kauba puhul kontrollitakse vanust teenuse/kauba üleandmisel ning tellimuse täitja võib keelduda teenuse/kauba üleandmisest kui ostja vanus ei ole piisavalt tõendatud. Kauba kättesaamisel pakiautomaadist, tuleb ostjal oma isik tuvastada ID-kaardiga.
5.4 Teenuse/kauba tellimisel on võimalik teenuse/kauba koguseid muuta ning tellimise nimekirjast eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.
5.5 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, valida kättetoimetamise viis ning vajutada tellimuse kinnitamise nuppu.
5.6 Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast tellimuse kinnitamise nupu vajutamist.
5.7 Pärast teenuse/kauba eest tasumist saadetakse ostja e-posti aadressile teade esitatud tellimuse kohta. Kauba kättetoimetamisel lisatakse müüja poolt saadetisele arve.
5.8 Juhul kui ostja poolt valitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, siis teavitab müüja sellest ostjat esimesel võimalusel ning müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui täielikult. Osalise tühistamise korral võib müüja paluda täpsustada ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.
5.9 Ostu-müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest omaniku arveldusarvele.

6. Tasumine
Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses omal valikul kas Tip-Tap boonuspunktidega või krediitkaardilt, mis on ostja poolt kasutajakontole sisestatud.
 
7. Kohaletoimetamine
7.1 Tellimuse kättesaamiseks valib ostja sobiva kohaletoimetamise viisi.
7.2 Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse tellimuse kinnitamisel.
7.3 Juhul kui kaubale on võimalik järgi tulla müüja juurde, tuleb valida kauba kättesaamise viisi. 
7.4 Tellimus täidetakse vastavalt kauba juures märgitud kohaletoimetamise tähtajale. Tähtaja kulgemine algab müügilepingu jõustumisega (p. 5.9), see kehtib ka tarnevaliku „Tellin ja tulen ise järele“ puhul.
7.5 Alkohoolseid jooke või tubakatooteid sisaldavate tellimuste puhul toimub kauba kättesaamine ainult ajavahemikus 10.00 – 22.00 ning kaup antakse üle täisealisele isikule. Kauba vastuvõtja kohustub vanuse tuvastamiseks esitama isikut tõendava dokumendi.
7.6 Juhul kui kauba vastuvõtja ei esita dokumenti või on alaealine, jäetakse kaup üle andmata. Ostjale tagastatakse kauba eest tasutud summa, millest on arvatud maha kohaletoimetamise kulu.
7.7 Pakiautomaadist tellimuse kättesaamisel tuleb vanuse tuvastamiseks sisestada ID-kaart ja PIN-kood.

 
8. Taganemisõigus
8.1 Ostjal on õigus virtuaalsel turuplatsil sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.
8.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
8.3 Taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on:
8.3.1 sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva ostja isiklikke vajadusi;
8.3.2 sellise asja üleandmine, mis on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt;
8.3.3 sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
8.3.4 sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
8.3.5 ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;
8.3.6 suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui ostja on ümbrise avanud;
8.3.7 sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning ostja kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
8.3.8 majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui müüja võtab kohustuse osutada teenus teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;
8.3.9 reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu.
8.4 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu ostjal lubataks seda tavapäraselt teha füüsilises kaupluses.
8.5 Juhul kui ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui oli vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või esineb kaubal kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
8.6 Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus hiljemalt 14. päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud müüja kodulehel.
8.7 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup). Kauba tagastamise kulu sõltub ostja asukohast ja tagastamise viisist.
*8.8 Kaupa saab tagastada müüja poolt määratud tingimustel ja viisil.
8.9 Punktis 8.8. kirjeldatud viisil kauba tagastamisel on kauba tagastamise kulu võrdne kauba kohaletoimetamise kuluga ning kauba tagastamise kulu arvestatakse maha ostjale tagastamisele kuuluvast summast (p 8.13.), s.t ostjale tagastatakse ainult kauba eest tasutud müügihind.
*8.10 Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab müüja ostjale e-postiga.
8.11 Ostja peab kauba tagastama 14. päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest.
8.12 Ostjal on õigus tagastada kaup müüja füüsilisesse kauplusesse juhul kui müüja on sellise võimaluse ostjale pakkunud. Sellisel juhul ei kaasne ostjale kauba tagastamise kulu.
*8.13 Müüja tagastab kauba eest tasutud raha, kui müüja on tagastatava kauba kätte saanud.
*8.14 Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on virtuaalsel turuplatsil pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Nimetatud alusel taganemise korral tagastab omanik ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14. päeva jooksul kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.
 
9. Pretensioonide esitamine ja vastutus
*9.1 Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas asja ostjale üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates kauba ostjale üleandmisest. Pärast üleandmist tekkinud puuduse eest müüja ei vastuta.
9.2 Ostjal on õigus pöörduda müüja poole hiljemalt kahe kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest saates pretensiooni müüja poolt määratud e-posti aadressile või müüja kodulehel esitatud vormil. Pretensioonis tuleb lisaks ostja nimele ja kontaktandmetele, kirjeldada kaubal ilmnenud puudust ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
9.3 Esitatud pretensioon vaadatakse müüja poolt läbi ja antakse tagasisidet müüja kodulehel esitatud tingimustel.
9.4 Kui müüja vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik lepingu alusel saadud tasud.
9.5 Tellimuse täitmise, sealhulgas kauba kättetoimetamise ja puudusega kauba eest vastutab müüja.
9.6 Ostjal on võimalus omanikule anda tagasisidet müüja poolt pakutud teenuse kohta.
 
10. Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemisele kohalduvad privaatsustingimused.
 
11. Vaidluste lahendamine
11.1 Kui ostjal on müüja vastu pretensioone palume need edastada müüja poolt määratud e-posti aadressile või müüja kodulehel esitatud vormil.
11.2 Müüja ja ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee, veebilehel https://komisjon.ee/et/) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
 
12. Kasutajakonto tühistamine ja kasutamise peatamine
12.1 Omanik tühistab ostja kasutajakonto kui tuvastatakse, et:
12.1.1 kasutajakonto loomisel on kasutatud valeidentiteeti;
12.1.2 kasutajakontot kasutatakse kuriteo toimepanemiseks.
12.2 Omanik peatab ostja kasutajakonto kasutamise võimaluse kui tuvastatakse, et:
12.2.1 ostja ei kasuta kasutajakontot sihipäraselt.
12.3 Omanik teavitab ostjat kasutajakonto tühistamisest või selle kasutamise peatamisest.
12.4 Omanik teavitab ostja poolt toimepandud võimaliku kuriteo kahtluse korral asjakohast korrakaitseasutust.

Telli uudiskiri

owdqWU